Công ty Điện lực Kon Tum

Công ty Điện lực Kon Tum – Thành viên tổng công ty Điện lực miền Trung, mua sắm UPS CyberPower và phụ kiện cáp quang phục vụ kế hoạch nâng cấp hạ tầng mạng viễn thông phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.

ols2000e_01b

neo-cap-kv300

Top

Facebook