Solar Inverter – Năng lượng mặt trời

Mã sản phẩm:

Giá:Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Thiết bị Inverter dành cho giải pháp năng lượng mặt trời, bao gồm:

  • Inverter dành cho hệ thống Grid-Tied: Là thiết bị chuyển năng lượng mặt trời thành nguồn điện 220VAC vừa dùng cho gia đình, cơ quan, tổ chức và vừa có thể cung cấp lên đường truyền của Điện lực để bán lại cho ngành Điện
  • Inverter dành cho hệ thống Off-Grid: Là thiết bị chuyển đổi năng lượng mặt trời thành nguồn điện 220VAC chỉ dùng cho gia đình hoặc văn phòng.
  • Charger dành cho hệ thống Off-Grid: Là thiết bị chuyển nguồn năng lượng mặt trời để sạc cho hệ thống ác qui lưu trữ điện.
Top

Facebook