Bạn sẽ làm gì với trường hợp này?

Một camera CCTV bị sự cố, ký sư của Avaco đã kiểm tra phân loại từng đoạn để xác định sự cố, tới công đoạn kiểm tra cáp thì xuất hiện tình trạng như thế clip bên dưới. Trong trường hợp này bạn sẽ xử lý như thế nào?

 

Top

Facebook