Bảo trì hệ thống lưu điện cho khách sạn Hilton Đà Nẵng

Hilton là thương hiệu khách sạn lớn tiếp theo lựa chọn Avaco làm đối tác tin cậy để giao công việc bảo trì và sửa chữa hệ thống cấp điện liên tục (UPS) cho khách sạn của mình tại Đà Nẵng.

Với dịch vụ chuyên nghiệp và kinh nghiệm rất chuyên sâu trong lĩnh vực lưu điện, Avaco đã thực hiện bảo trì cho hơn 30 thiết bị UPS đang hoạt động bao gồm các UPS có công suất từ 1KVA, 2KVA, 15KVA và 30KVA của thương hiệu Eaton.

Đồng thời Avaco cũng sửa chữa và thay thế accu cho các UPS 2KVA và 30KVA cho khách sạn Hilton.

Top

Facebook