Các chứng chỉ hạ tầng cáp của Commscope

Avaco hiện đã có các chứng chỉ quan trọng của Commscope – thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về giải pháp hạ tầng cho các mạng viễn thông, một công ty nằm trong top 500 công ty lớn nhất của Mỹ.

      1. Chứng chỉ hạ tầng cáp cho tòa nhà thông minh (Cabling for Intelligent Buildings)

Đây là chứng chỉ về tích hợp các dịch vụ tự động hóa trong tòa nhà (BAS) dựa trên hạ tầng cáp duy nhất. Chứng chỉ này bao gồm các yêu cầu đặc biệt dành cho thiết kế và các giải pháp tòa nhà thông minh hiện nay.

       2. Chứng chỉ trung kế băng rộng và các sản phẩm phân phối của Commscope (CommScope Broadband Trunk and Distribution Solutions)

Đây là chứng chỉ kiến thức chi tiết về trung kế băng rộng, các giải pháp phân phối băng rộng và cách lắp đặt các sản phẩm này.

        3. Chứng chỉ về sóng vô tuyến trong tòa nhà (In-Building RF)

      4. Chứng chỉ về cấp nguồn qua cáp mạng (POE)

      5. Chứng chỉ cơ bản về Thành phố thông minh (Smart City)

Top

Facebook