Chứng chỉ thiết kế hệ thống bảo mật tòa nhà của Commscope

 

Hiện nay Avaco đã có chứng chỉ Commscope Security Design and Engineering,  đây là chứng chỉ dành cho việc thiết kế, áp dụng các hệ thống bảo mật, điều khiển truy cập trong các tòa nhà thông minh.

Đây là chứng chỉ rất quan trọng dành cho đơn vị chuyên thiết kế và thi công các hệ thống bảo vệ tòa nhà.

 

Top

Facebook