Công ty Điện lực Bình Định

Công ty Điện lực Bình Định nâng cao độ tin cậy và ổn định cho phòng máy trung tâm của mình bằng cách đầu tư hệ thống UPS Santak 20KVA lưu điện 150 phút đối với tải 7KW. Avaco được tin tưởng là nhà thầu cung cấp hệ thống UPS và cải tạo hệ thống điện cho Data Center của Điện lực Bình Định. Hợp đồng triển khai nhanh chóng, an toàn và chất lượng trong vòng 2 tuần của tháng 7 năm 2017.

Top

Facebook