Công ty Điện lực Đăk Nông

Công ty Điện lực Đăk Nông – Thành viên tổng công ty Điện lực miền Trung, mua sắm UPS CyberPower và thiết bị mạng phục vụ nâng cấp hệ thống CNTT cho đơn vị.

ols2000e_01b

 

Top

Facebook