Cty TNHH Thí Nghiệm Điện miền Trung

Mua thiết bị lưu điện (UPS) CyberPower và thiết bị nghịch lưu DC AC (inverter) cho các trung tâm điều khiển SCADA của các Công ty Điện lực trên địa bàn miền Trung.

ols2000e_01b

3000w-input-110vdc-220vdc-with-ups-working-jpg_220x220

Top

Facebook