Cung cấp 15 switch Ruckus ICX7150-48PF cho khách hàng dự án.

Đây là đơn hàng dự án cho khách hàng là một doanh nghiệp nước ngoài.

Cty Avaco đã bàn giao hàng đúng chất lượng và tiến độ.

 

Top

Facebook