Cung cấp giải pháp Wifi cho trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Đà Nẵng (www.cit.udn.vn) và Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Đà Nẵng (www.sict.udn.vn) được giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đang trên đường trở thành Trường Đại học Công nghệ thông tin với mục tiêu là đơn vị trung tâm về Công nghệ thông tin và Truyền thông của khu vực.

Vừa qua CIT và SICT đã lựa chọn Avaco là đối tác cung cấp giải pháp wifi cho khối văn phòng làm việc, phòng họp, giảng đường và ký túc xá của Trường.

Với giải pháp hợp nhất, thiết bị mạnh mẽ đáp ứng số lượng lớn thiết bị truy cập và lưu lượng lớn, hiện nay sinh viên của CIT và SICT đang rất hạnh phúc với việc ngồi đâu cũng kết nối với internet để khai thác kiến thức, tài liệu nghiên cứu học tập, giải trí và kết nối với gia đình, bạn bè.

Top

Facebook