Cung cấp thiết bị Juniper phục vụ mạng SCADA cho thủy điện

Tháng 7 vừa qua Avaco được lựa chọn làm nhà thầu cung cấp giải pháp và thiết bị mạng Juniper, tổng đài IP có chế độ hotline và ghi âm cuộc gọi để phục vụ cho kết nối Scada và truyền số liệu phục vụ công tác điều khiển và sản xuất cho thủy điện Sơn Giang và thủy điện Đá Đen tỉnh Phú Yên.

Juniper là hãng sản xuất thiết bị truyền số liệu và bảo mật hàng đầu thế giới với nền tảng Junos đồng nhất cho tất cả các dòng sản phẩm của hãng. Điều này mang lại sự ưu việt trong việc quản lý và khai thác sản phẩm.

Đối với các đơn vị ngành Điện, Juniper là hãng được tín nhiệm tại hầu hết các đơn vị và được khuyến nghị sử dụng lâu dài.

Top

Facebook