Dịch vụ cho thuê thiết bị CNTT

Cho thuê các thiết bị CNTT phục vụ hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian linh động bao gồm:

 1. Thiết bị mạng:
  • Switch Core
  • Switch Layer 3
  • Switch Layer 2
  • Switch PoE
  • Switch quang, module quang
 2. Thiết bị Wifi:
  • Wifi doanh nghiệp quản lý bằng Cloud
  • Wifi doanh nghiệp quản lý bằng Controller
 3. Thiết bị máy chủ
 4. Thiết bị hội nghị truyền hình
 5. Thiết bị giám sát CCTV
 6. Thiết bị in ấn, sao chép
 7. Thiết bị lưu trữ
 8. Thiết bị lưu điện
Top

Facebook