Dịch vụ trợ giúp CNTT (IT Helpdesk service)

IT Helpdesk Service, thay cho IT HelpDesk là những chuyên gia CNTT có năng lực, kinh nghiệm được đào tạo chuẩn mực về văn hóa dịch vụ sẵn sàng giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách trực tiếp, nhanh chóng, tuân thủ các cam kết chất lượng chất lượng dịch vụ (SLA) và đặc biệt luôn biết cách làm khách hàng hài lòng về dịch vụ. 

Dịch vụ thuê IT Service Desk được cung cấp như thế nào?

Các tiêu chí chất lượng

Chỉ tiêu cam kết

Cách thức đo lường

Giờ dịch vụ

24/7

Báo cáo về tình hình chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng hang tháng

On-site support

24/7

Các kênh support

Email, Phone, Web Portal

Tư vấn qua điện thoại, email

100% Trả lời trong vòng 30 phút

Phản hồi các sự cố

100% trong vòng 15 phút

Thời gian xử lý sự cố

95% trong 2 giờ

Sao lưu dữ liệu

hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý.

Liên hệ với các vendor để xử lý issue

Số nhân sự support

Theo nhu cầu doanh nghiệp

PHÍ DỊCH VỤ

Thương lượng theo nhu cầu của các doanh nghiệp.

Top

Facebook