Cung cấp lắp đặt giải pháp phòng chống cháy tự động

Mã sản phẩm:

Giá:

Thông tin sản phẩm

Hệ thống phòng chống cháy nổ tự động dành cho trung tâm dữ liệu, phòng máy viễn thông.

Phát hiện, báo động và dập cháy tự động.

Thiết bị của Mỹ, Hàn Quốc, Thái lan.

Top

Facebook