Route inn Đà Nẵng Resort

Khu nghĩ dưỡng cao cấp Route inn Đà Nẵng Resort thuộc tập đoàn Route Inn đến từ Nhật bản mua sắm hệ thống công nghệ thông tin phục vụ quản lý khu nghĩ dưỡng.

– Server HP

– Phần mềm Microsoft

– UPS CyberPower

 

Top

Facebook