Sở tài chính tỉnh Quảng Trị

Sở tài chính tỉnh Quảng Trị mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2017 và định hướng đến năm 2020

Công ty TNHH AVACO thực hiện hợp đồng cung cấp và lắp đặt thiết bị bao gồm:

– Tường lửa Cisco ASA5525X

– Máy chủ IBM X3650M5

– Thiết bị lưu trữ Synology

– Thiết bị lưu điện UPS APC

– Máy photocopy Sharp

– Máy tính để bàn, máy tính xách tay và máy in HP

– Phần mềm bản quyền của Microsoft

Top

Facebook