Thông báo về việc đổi Logo

Kính gửi quý khách hàng và đối tác.

Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2018, công ty TNHH Avaco sẽ thay đổi Logo và nhận dạng thương hiệu để hướng tới một hình ảnh hiện đại và công nghệ hơn.

Hình ảnh logo cũ:

Hình ảnh logo mới:

Hình ảnh logo mới hiển thị thương hiệu AVACO có sự cân bằng và màu xanh của công nghệ, đây là mục tiêu của công ty trong thời gian tới.

Hy vọng sẽ có nhiều sự hợp tác và cung cấp cho khách hàng nhiều dịch vụ xứng đáng giá trị đầu tư.

Top

Facebook